Kuvateksti

Valitse meidät KVV-IV-työnjohtajaksi

Voit sopia kanssamme KVV- ja IV-työnjohtajuuksista. KVV IV-pätevyyden haltijat ovat oikeutettuja toimimaan kiinteistöjen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen suunnittelijoina ja työmaan vastaavina työnjohtajina.

Laki edellyttää, että niin uudisrakentamisessa kuin saneeraamisessa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä niihin liittyvien laitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen asennustöistä vastaa erityisalan työnjohtaja: kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja.

Työnjohtajan pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat A-luokasta C-luokkaan kohteen vaativuuden mukaan. Omakotitalotyömaalla kvv-työnjohtajalta vaaditaan yleensä vähintään B-luokan kelpoisuusvaatimusta. Vaativia lämmitysratkaisuja sisältävät pientalot ja vapaa-ajan asunnot voivat kuulua vaativampiin luokkiin.

Kvv-työnjohtaja ottaa vastuun

Henkilön toimiessa kvv-työnjohtajana hänellä tulee olla kuntakohtaisesti hankittu hyväksyntä. Kvv- ja iv-töitä ei saa aloittaa ennen kuin työnjohtaja on hyväksytty kunnan rakennusvalvonnassa.

Kvv-työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että LVI-työt tehdään määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kvv-työnjohtajalla on myös vastuu hyväksymistään töistä. Siksi on tärkeää, että hänellä tai hänen edustamallaan yrityksellä on myös vastuuvakuutus ja työn suorittajalla rakennustyövakuutus mahdollisten virheiden varalta.

Kirjallinen sopimus erityistyönjohdosta

Hankkiessasi LVI-urakan kokonaisratkaisun liikkeestämme asennettuna urakkaan kuuluu tarvittavan KVV- IV-työnjohtajan palvelut. Paikalla on ammattilainen, joka on on koulutuksen saanut, kokenut ja oman kunnan lupaviranomaisilla ennakolta hyväksytetty tähän tehtävään.

Työnjohdollamme on FISE-pätevyys KVV-vastaavan työnjohtoon. Suomen LVI-yhdistys järjestää viimeisimpien määräysten hallintaa täydentävää koulutusta, jonka hyväksytysti suorittanut voi hakea valtakunnalliseen Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämään ammattilaisrekisteriin.

Tilaajan kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus KVV- ja IV-työnjohtajan palveluista. Erityistyönjohtajilla on myös vastuuvakuutus, joka turvaa tilaajan aseman, mikäli asennustöissä sattuu virheitä, jotka työnjohtajan olisi pitänyt havaita.

Voit tiedustella meiltä erikseen KVV- ja IV-vastaavan palveluiden hankkimista. Tällöin sovitaan erikseen palvelun veloituksista ja tehdään kirjallinen sopimus KVV- ja IV-työnjohtajan palveluista.

Ammattilaisrekisteri: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy